Even voorstellen

The Small Changes Model

Ik werk met ‘Het model van de kleine veranderingen’ (The Small Changes Model)’

Het is een benadering van gedragsverandering die succesvol wordt toegepast bij het veranderen van eet en beweeggedrag. Het wijkt af van de meer traditionele interventies ten aanzien van het veranderen van fysiek gedrag.

Als eerste vormt het stellen van doelen de basis om de jou te helpen om realistische en haalbare veranderingen te realiseren. Er wordt ingezet op kleine gedragsveranderingen, kleine stappen. Binnen dit model ben ik ervan overtuigd dat kleine veranderingen ervoor zorgen dat de gedragsverandering gemakkelijker is en ook gemakkelijker volgehouden kan worden.

Een ander aspect is dat bij deze theorie het doel zelfgekozen dient te zijn. Dit verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel en het geloof dat iets ook daadwerkelijk kan. (self-efficacy).

Tenslotte is zelf controleren van het gedrag door bijvoorbeeld een beweeg of voedingsdagboek bij te houden een belangrijke factor. Dit ook omdat onderzoek laat zien dat dit een positief effect heeft op gedragsverandering. Je maakt dus letterlijk zelf je gedrag inzichtelijk. Dit helpt bij het stellen van doelen, problemen oplossen, geeft feedback en beloning/waardering. 

Een methode waar ik al veel mensen heel blij mee heb kunnen maken.